کیمیاگران

فرستندههای تلویزیونی، نیروگاه های برق، پمپ های آب، ماشین ها و همه تجهیزات ... مقدار بسیار کمی فرانسیم به طور طبیعی در سنگ های ...

قیمت را بگیرید
Top